Závěrečné práce

Sladění ÚP s přírodními systémy a zástavbou města Vrchlabí

Bc. Alice Fišerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je zaintegrovat zástavbu do krajiny. Zharmonizovat krajinu s městem.Navrhnout strategické řešení pro bariéry mezi krajinu a místními obyvateli. Zaintegrovat řeku do zástavby a struktury města. Rozvinout strategii jak zharmonizovat vztah mezi krajinou a obyvateli, mezi městem a krajinou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.