Závěrečné práce

Potok Modla jako propojení

Bc. Monika Prostředníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Oblast se nacházi v severních Čechách, poblíž města Lovosice. Je součástí severního okraje CHKO České Středohoří , které hraje důležitou roli přírodní oazy mezi uhelnou oblastí a intenzivní zemědělskou půdou a má velký rekreační potenciál. Můžeme zde najít mnoho turistickým a cyklistických tras. Potok Modla, který protéká několika městy v této oblasti a propojuje je chráněnou oblastí ma velký nevyužitý potenciál. Pojekt se soustředí na potok, který využívá jako  klíčový prvek k nalezení rekreačního potenciálu oblasti a zlepšení přírodních podmínek a veřejných prostor v dané oblasti. Použitím architektonických a ekologických nástrojů vzniká propojení mezi osídleními a rekreačními oblastmi. V projektu byly identifikovány problémy a místa vhodná pro zásah. V detailu pak řeší určitou část.Navrh vnáší potenciál navrhnutím nových cyklistickým a turistických tras, které jsou součástí existující sítě s upřesněním určitých míst. Přínos v oblasti by měla mít navržená retenční nádrž vůči záplavám, zvířatům a samozřejmě lidem jako přírodní koupaliště nebo jako cíl procházky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.