Výstava ateliérových prací

Komunitní bydlení

Lucie Křivánková

Anotace

Diplomní seminář se zabývá fenoménem komunitního bydlení. Zkoumá jeho aspekty a způsoby řízení a života v komunitě. Součástí je také výčet projektů a jejich jedinečných charakteristik. Práce bude sloužit jako podklad pro návrh komunitního bydlení v rámci diplomního projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký