Závěrečné práce

URBANISTICKÁ KONCEPCE TŘEBÍČSKÉ STAŘEČKY

Kadulová Dominika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedna z nejstarších částí města Třebíče, čtvrť Stařečka, byla v 80. letech minulého století z velké části asanována. Historická čtvrť musela ustoupit pokrokům moderního města - městskému průtahu, autobusovému nádraží a obchodním domům. Práce se zabývá návrhem nové kompaktní zástavby, která do nesrozumitelného otevřeného prostoru navrací ulice, náměstí, zákoutí, plácky, uličky a potok a snaží se místu vrátit ztracenou atmosféru. Detailněji je rozpracována část bloku s bytovými domy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.