Výstava ateliérových prací

Pragovka- bytový dom

Bc. Dominika Skubeňová

Anotace

Bytový dom sa nachádza v Prahe v komplexe Pragovka. V súčasnosti sú haly Pragovka využívané ako štúdiá, galérie a nachádza sa tu aj skatepark. Môj návrh vychádzal z týchto skutočností a vytvoril som bytový dom, ktorý by bol zameraný na mladých dospelých s rovnakými záujmami. Na tomto som chcel nadviazať a ďalej ho rozvinúť do už vytvoreného potenciálu areálu Pragovka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.