Diplomové práce

Pražské centrum architektury

Bc. Šimon Steklík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem Pražského centra architektury, jehož úkolem je dokumentovat a prezentovat veškerou významnou stavební činnost v Praze. Projekt je umístěn do proluky v ulici Na Poříčí č.p. 48.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.