Závěrečné práce

Pražský koncertní dům

Bc. Michaela Štindlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem mé diplomové práce je návrh nového Pražského  koncertního domu na místě bývalého nádraží Těšnov –Praha 8. Stavba koncertního domu zvětšuje rádius významných kulturních staveb v centru Prahy a propojuje historické centrum s novou výstavbou v průmyslovém Karlíně.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.