Výstava ateliérových prací

Velké Přílepy čp.130

Bc. Tereza Kostohryzová

Anotace

Projekt se zaobírá renovací stávajícího objektu v obci Velké Přílepy. Budova pochází z konce 19. století. Cílem práce bylo navrhnout vhodné využití objektu, citlivě uzpůsobit vnitřní dispozice a upravit podobu fasád.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa