Závěrečné práce

Dopravní terminál Smíchov

Bc. Lucie Fojtíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá řešením stávající lokality Smíchovského nádraží. Návrh počítá s vytvořením dopravního terminálu železniční a autobusové dopravy a jejich návaznosti na stávající nádražní halu, stanici metra a nově navržený objekt P+R a obchodního centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.