Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

ZÁVODY VÍTĚZNÉHO ÚNORA - REVITALIZACE BROWNFIELDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Záhorová Marie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Abychom se vyhnuli expanzi měst do volné krajiny a na to navazujícímu problému s hustotou dopravy, musíme hledat rezervní plochy výstavby v již zastavěném území jako jsou například zanedbané proluky, opuštěné chátrající stavby, zahušťování řídké zástavby, či právě revitalizace brownfieldů. Jeden z mnoha královéhradeckých brownfieldů se stal předmětem této diplomové práce. Závody Vítězného února, nebo také Škodovy závody, se nacházejí západně od hlavního nádraží a ačkoliv v době svého vzniku byly daleko od hranic města, dnes vytváří jakýsi ‚špunt‘ mezi centrem a městskou částí Kukleny a Svobodné dvory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.