Závěrečné práce

Zlíchovský lihovar

Bc. Veronika Nováková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je prověření možností lokality v okolí Zlíchovského lihovaru na Smíchově, návrh nového uspořádání území a prověření daného programu. Konverze bývalého Zlíchovského lihovaru a revitalizace širšího okolí dává vizi možného vývoje Smíchova. Projekt řeší urbanistické vztahy objektů areálu, jeho částečnou demolici a novou výstavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.