Závěrečné práce

Obnova Nového Města Liberec

Bc. Kateřina Šneibergová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je základní strategie revitalizace a regulace lokality. Toto území se nachází v Nové Městě v Liberci, v místě zvaném  „Papírové náměstí“. Oblast leží v památkové zóně, proto je třeba na ní nahlížet s respektem k historické atmosféře okolí. Zároveň je zde snaha o zrealizovatelnost s ohledem na majetkové poměry.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.