Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Doplnění městské struktury v okolí kláštera Na Slovanech

Bc. Kateřina Šimečková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Rehabilitace komplexu budov bývalého projektového ústavu od Karla Pragera o novou vrstvu domů, které spoluvytváří jeden funkční celek. Celkově 5 budov v centru města bude sloužit univerzitním účelům - MFF UK, jejíž dosavadní části sídlí v několika samostatných budovách v různých částech Prahy. Univerzitní budova je důležitou a městotvornou institucí, která má zůstat v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.