S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Cheb - dostavba Kasárního náměstí

Michal Škrna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší význam a roli Kasárního náměstí v Chebu ve struktuře historického jádra města. Kriticky hodnotí prostorové a funkční vazby na nejbližší okolí - na výše položené Kostelní náměstí s kostelem sv. Mikuláše, historickou zástavbu měšťanských domů a blok panelových domů. Dostavba náměstí, které zbouráním budovy bývalých kasáren neplní svou funkci, zřetelně definuje veřejný prostor a nabízí městu výraznou veřejnou budovu vysoké školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.