Diplomové práce

Centrum informačních technologií v Praze

Bc. Anton Ivanov

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové pracé je budova, která bude odpovídat požadavkům na uspořádání prostoru a informací v souladu s koncepcí rozvoje informačnich, vizualizačních a počítačových technologií. Základní filozofie spočíva v unifikací všech prostoru ya učelem možnosti výměny spusobu a charakteru provozu. Výsledekem by měl stát agregát funkčních možností výrobních hal a principů uspořadání prostoru japonskeho minimalizmu. Výraznou částí návrhu bude multimediální složka, vytvořená pomocí systému panoramatických stereoskopickích projekcí, ktera splnují funkce operačního systému cele stavby a interiérové náplní prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.