Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Sportovní a volnočasové centrum v Cholupicích

Bc. Lucie Malá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomového návrhu je veřejně přístupné sportovní centrum s širokou škálou služeb v obci Cholupice, z hlediska urbanistického pak vytvoření náměstí, které v Cholupicích schází, a které by fungovalo jako kvalitní veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.