Závěrečné práce

Centrum seniorů Vincentinum Praha-Břevnov

Bc. Tomáš Novák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavními cíli návrhu jsou zrekonstruovat a adaptovat letohrádek usedlosti Petynka v Praze-Břevnově, rozšířit jej o navrhované objekty a nabídnout široké sociální služby osobám vyššího věku v pohodlném,  přívětivém a důstojném prostředí a tím tak navázat na dlouholetou tradici kdysi působícího dobročinného spolku Vincentinum v péči  o potřebné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.