Závěrečné práce

Domov pro seniory Petynka

Bc. Jan Řanda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nové bydlení skromnějšího charakteru pro seniory si klade za cíl udržovat kvalitu stárnutí, které ovlivňují převážně tři základní faktory. Zdraví a jeho upevňování, dále strava a především komunita. Tři menší budovy propojené krčky nabízí seniorům příslušnost k menším skupinám, vlastní identitu a samostatnost. Avšak rozdílné funkce společenských prostor podporují jejich vzájemnou provázanost. Severní strana dvou nových budov je zapuštěna do terénu a prosvětlena je atriem. Atrium je zde rozvinutím tradiční formy dvojtraktu staré budovy. Tento otevřený prostor propojuje obytnou část se společenskou částí se službami a seniorům nabízí přehled a transparenci dějů uvnitř. Nové budovy jsou oproti okolí malé a velkým měřítkem oken vytváří dojem otevřenosti jako symbol integrace seniorů do společnosti. Programová různorodost budov nese motto neizolovaných staveb přístupných nejen všem seniorům z okolí, ale i širší veřejnosti (rehabilitační centrum, jídelna, výtvarná dílna, společenský sál, obchod).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.