Závěrečné práce

Milovice - centrum města

Bc. Šárka Lorencová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Obnova území bývalého vojenského výcvikového tábora. Návrh typu zástavby a půdorysného řešení parteru v centrálním území města Milovice, návrh uličních profilů a úprav veřejného prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.