Diplomové práce

Milovice - centrum města

Bc. Šárka Lorencová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Obnova území bývalého vojenského výcvikového tábora. Návrh typu zástavby a půdorysného řešení parteru v centrálním území města Milovice, návrh uličních profilů a úprav veřejného prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.