Závěrečné práce

Polyfunkční soubor staveb v ulici Spálená v Praze

Bc. Kristýna Pavelková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Volné prostranství přímo nad stanicí metra Národní třída se stane centrem obchodu, služeb, administrativy a především bydlení. Projekt tvoří čtyři budovy propojené krytou pasáží, která volně prostupuje do prvního podzemního podlaží, odkud vedou eskalátory na nástupiště metra. Zastřešení pasáže je veřejně přístupné a slouží také restauraci a kavárně. Dvě budovy na jižní straně jsou převážně bytové, další dvě administrativní; parter, druhé nadzemní a první podzemní podlaží slouží obchodu. V 1.PP návrh využívá gotické sklepy v ulici Spálená a zachovává jejich pověstnou funkci plzeňské pivnice. Všechny domy mají společné podzemní garáže a zásobování v 2.PP. Hmotově i fasádami projekt reaguje na historický odkaz okolních domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.