Závěrečné práce

Kulturní dům, Plzeň

Bc. Ondřej Krejčí

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhovaná budova se nachází v Plzni v lokalitě mezi ulicemi Americká, Sirková a Denisovým nábřežím. Cílem projektu bylo navrhnout novou urbanistickou strukturu území a zakomponovat do ní kulturní dům, který je řešen podrobněji.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.