Diplomové práce

Polyfunkční blok s radnicí, Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Veronika Pavelková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem této diplomové práce je návrh budov pro městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Objekty jsou součástí nového polyfunkčního bloku vznikajícího na nevyužívaných drážních plochách nedaleko historického jádra města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.