Závěrečné práce

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STVOLÍNKY

Vidláková Hana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt se zabývá revitalizací zámeckého areálu v obci Stvolínky. Hlavním předmětem práce je dostavba a obnova prostoru bývalého hospodářského dvora, dále také návrh obnovy zámecké zahrady, využití stávající zámecké budovy a urbanistické doplnění historické zástavby obce v oblasti návsi. Práce má tři části: nejdříve byly zpracovány analýzy obce, poté následoval stavebně-historický průzkum zámku a obce a posléze architektonický návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.