Závěrečné práce

Urbanistické řešení ulice Nádražní, Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Michal Zaremba

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce byla rehabilitace ploch kolem ulice Nádražní v Rožnově pod Radhoštěm, nalezení lepšího funkčního využití pozemku a jeho zhodnocení. Na základě analýz jsem se snažil navrhnout novou urbanistickou strukturu a vytvořit novou městskou ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.