Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Obnova zámku ve Chvatěrubech

Bc. Hana Nezvedová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je kompletní obnova zámeckého objektu ve Chvatěrubech včetně okolního pozemku. Celý areál je poznamenaný dlouhodobě zanedbanou údržbou. Základním předpokladem pro obnovu je citlivé uchopení rozličných částí dochovaného objektu a rehabilitace původních hodnot. V zámecké stavbě je navržen nový kulturní sál, expozice farního bytu a byt správce. V areálu je nově navržen objekt oranžérie s kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.