Závěrečné práce

Konverze železničních brownfields – kontinuální liniový park Vršovice

Bc. Marie Janíčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.