Diplomové práce

Revitalizace části Jáchymova s návrhem multifunkčního kulturního centra

Bc. Tereza Cieslarová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této práce je „obnova života“ ve městě Jáchymov, snaha zastavit odchod obyvatel, vybudováni si vztahu k místu i mezi samotnými obyvateli. K tomu všemu by měla přispět mnou navrhovaná veřejná stavba multifunkčního kulturního centra, revitalizace veřejného parteru a celková obnova okolí města. Vzniknou tak příjemná místa pro sdružování lidí a navázání kontaktů mezi obyvateli města i hosty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.