Závěrečné práce

Revitalizace části Jáchymova s návrhem základní umělecké školy

Bc. Vojtěch Lstibůrek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Úlohou práce je celkový pohled na město Jáchymov od širších vztahů až k detailu. Návrh strategie revitalizace historické části, definice kroků pro obnovu a stabilizaci území. Dále návrh příkladu stavby vycházející z principu nalezené strategie. Základní umělecká škola je kulturně-vzdělávacím a kulturně-společenským přínosem pro město, posiluje vzájemnou komunikaci obyvatel a pohyb ve veřejném prostoru. Společně přispívá k upevňování kořenů a tradic v mladé generaci, kultuře jejich aktivit a tím spolupůsobí na stabilizaci celého osídlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.