Závěrečné práce

Konverze Zlíchovského lihovaru - Hotel

Bc. Radka Simandlová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je transformace nefunkčního areálu Zlíchovského lihovaru na jihu Smíchova v Praze 5. Návrhem je čtyřhvězdičkový hotel, který je součástí společné urbanistické studie. Konceptem hotelu je nabídka konferenčního zázemí, tradičního krátkodobého ubytování a možnosti delších pobytů v apartmá v návaznosti na rekreační potenciál území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.