Závěrečné práce

Konverze Zlíchovského lihovaru - science centrum

Bc. Hana Bláhová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh science centra v místě bývalého Zlíchovského lihovaru. Území areálu a jeho blízkého okolí je zpracováváno ve skupině v rámci několika diplomních projektů. Science centrum využívá návaznost na nábřeží Vltavy a budoucí rekreační prostor na Císařské louce. V nově využitém území se má stát živým a přístupným místem, otevřeným ke svému okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.