Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Hlavní třídy Prahy pro 21. století

Bc. Sandra Guthová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt představuje návrh transformace SJ magistrály a jejího okolí na městskou třídu – jednu ze dvou hlavních tříd Prahy. Celková koncepce je aplikována na jednotlivé části SJ magistrály.  Celková koncepce je založena na sdílení veřejného prostoru, na zklidňování dopravy, na podpoře MHD a bezmotorové dopravy, na utváření prostupného, vrstevnatého a žijícího prostoru, který komunikuje s okolím a do kterého by se mělo rozšířit pražské centrum.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.