Závěrečné práce

Rekonstrukce a dostavba Barrandovských teras

Bc. Jana Vašková

Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je obnovení funkčnosti areálu Barrandovských teras, rekonstrukce stávajících objektů a dostavba nových objektů, které navazují a doplňují původní funkci. Diplomní projekt zpracovává rekonstrukci budovy restaurace s vyhlídkou, konverzi plaveckého bazénu na wellness centrum a dostavbu hotelu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.