Diplomové práce

Konverze Zlíchovského lihovaru - Obchodně administrativní centrum

Bc. Aneta Ambrožová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Smyslem diplomové práce je nalezení nového využití nefunkčního areálu Zlíchovského lihovaru na jihu Smíchova v Praze 5. Diplomová práce byla vypracována v rámci společného urbanistického řešení. Návrh území byl řešen ve skupině, kde si na konci každý vybral konkrétní část a zadání. Obchodně administrativní centrum nabízí novou možnost využití, která doplňuje jak okolní nově navržené objekty, tak i širší okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.