Závěrečné práce

Výšková stavba na Žižkově

Bc. Anna Kolmanová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením dominanty, která by definovala východní část Prahy. Jako lokalitu jsem zvolila nejvýchodnější část Nákladového nádraží Žižkov, kde budova vizuálně ukončí ulici Olšanská a bude tvořit protipól Žižkovskému vysílači.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.