Závěrečné práce

Dům pro děti a mladistvé s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením - Radebeul, Německo

Bc. Kateřina Novotná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je navrhnout pobytové zařízení pro děti a mladistvé s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Pobytové zařízení je určeno pro 32 dětí a dospívajících. Cílem projektu bylo v co největší míře těmto klientům zajistit příjemné a pohodlné prostředí. Nadzemní část komplexu tvoří solitérní budovy, které působí drobnou architekturou. Celý komplex je zároveň propojen systémem podzemních staveb a propojovacích chodeb. Z důvodu nevytváření bariér je dále navrženo propojení na terén z kteréhokoliv patra objektu. Tímto návrhem jsou objekty propojeny i s venkovním prostorem. Řešený pozemek o celkové ploše přibližně 12 000 m2 se nachází ve Spolkové republice Německo. Pozemek je umístěn na jižním svahu vinice, v okrese města Radebeul. Pobytové zařízení je situováno do horní poloviny kopcovitého pozemku. Tímto umístěním je dosaženo krásného výhledu do krajiny a zároveň je navázáno na okolní sousedící zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.