Závěrečné práce

Vysokoškolské koleje s kulturním a sportovním zázemím

Bc. Klára Hatková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt navrhuje stavbu nadstandardních vysokoškolských kolejí s kulturním a sportovním zázemím na pozemku meziul. Na Petřinách a ul. Pod Novým lesem v Praze 6. Jedná se o rovinatý pozemek, s prudkou skálou v jižní části, na jehožúzemí se v současné době nacházejí objekty určené k demolici. Součástí projektu je i návrh řešení dopravy v klidu avytvoření kvalitního parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.