Závěrečné práce

Smíchov

Edvard Papcun

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout centrum nové městské části Smíchov - jih v bezprostřední blízkosti stávajícího vlakového nádraží s vazbou na všechny druhy městské dopravy. Návrh počítá s umístěním autobusového nádraží před budovou vlakového, s navazujícím veřejným prostorem a propojením s Radlicemi mostem přes vlakové nádraží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.