Závěrečné práce

Městské lázně

Bc. Eva Pospíšilová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá návrhem zdravotně-relaxačních lázní na Smíchovském nábřeží v sousedství železničního mostu. Cílem projektu je dotvoření závěru parku i panorama nábřeží, zachování propojení město-řeka s návazností na zátoku a podpoření rekreačního využití lokality. Navrhovaná budova má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží, je rozčleněna do dvou objemů – lázeňské a restaurační části. Lázně propojují nabídku aktivních sportovních činností i relaxačních a léčebných procedur. Hlavní prostory lázní se orientují k atraktivním výhledům. Perforovaná fasáda zajišťuje různý stupeň intimity vnitřního prostředí a zároveň zachovává kontakt interieru s okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.