Závěrečné práce

Koncertní sál pro Prahu

BcA. Max Hoffmeister

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá ověřením umístění nového koncertního sálu v pražském centru, na Letné. Praha nemá v současné době sáldisponující výbornými akustickými parametry a plnící úlohu plnohodnotného zázemí České filharmonie. Věnuji se proto návrhupřirozené akustiky koncertních sálů určených pro klasický repertoár. Prostorovou akustiku řeším schématem shoebox.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.