Závěrečné práce

Koncertní sál pro Prahu

Bc. Markéta Orságová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá ověřením umístění nového koncertního sálu na území centra Prahy, a to konkrétně na Klárově. Praha nemá v současně době koncertní sál, který by disponoval výbornými akustickými parametry a plnil úlohu plnohodnotného zázemí České filharmonie. Věnuji se proto návrhu přirozené akustiky velkých koncertních sálů určených pro klasický repertoár. Prostorovou akustiku řeším schématem vineyards. Nový koncertní sál doplňuje vedutu Pražského panoramatu a zapojuje se do urbanistické struktury Malé Strany.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.