Závěrečné práce

Rustonka v Praze 8 – Urbanisticko architektonické řešení území včetně konverze bývalé kotelny

Bc. Eva Šestáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem diplomního projektu je revitalizace a alternativní řešení území bývalého areálu strojírenských závodů Rustonka do podoby multifunkčního areálu s primární kulturně společenskou funkcí. Hlavní ideou řešení je propojení areálu Rustonky s obytným parkem v blízkosti odpočinkových zón u Vltavy pomocí optické a komunikační osy. Geometrie objektů se otevírá a graduje směrem k řece a na  opačném konci při ulici Sokolovská dotváří uliční linii v návaznosti na širší okolí. Areál bude využíván jako centrum architektury, designu a moderního umění a také jako společenské centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.