Závěrečné práce

Kadaň - Ztracené předměstí

Bc. Petra Klauzová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Špitálské předměstí je unikátní tím, že v relativní blízkosti historického jádra se nachází volný nezastavěný prostor, který vznikl násilnou asanací v minulém století. Cílem této práce bylo nalézt vhodné nové využití tohoto území, jak po stránce urbanistické, tak po stránce funkční.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.