Závěrečné práce

Praha - Vltavská

Bc. Michala Slynková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma práce je regenerace území v okolí zastávky metra Vltavská v pražských Holešovicích a ošetření zásahů, které zde vytvořily zcela neměstské prostředí. Cílem je fungující prostor v návaznosti na širší vztahy, navrácení lidského měřítka, povýšení Vltavské jako honosného vstupu do území, napojení na pražské centrum a obnovení přístupu k vodě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.