Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Praha - Vltavská

Bc. Lukáš Mejstřík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá strukturou nového veřejného prostoru v lokalitě Vltavská v Praze 7. Cílem práce je návrh regenerace tohoto území v kontextu velkého množství komplikovaných vstupů – urbánní struktura, doprava a vybavenost. Důraz je především kladen na přirozenou užitnost veřejného prostoru v takto komplikovaném a mimořádném místě Prahy. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.