Diplomové práce

Polyfunkční dům u Botiče v Praze 10

Bc. Petr Hiess

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Vedle potoka Botič, na rozhlehlém pozemku č. 1121/1 v katastrálním území Praha - Vršovice o celkové výměře 11 tis. m2 je navržen polyfunkční dům kombinující typologii administrativních prostor, drobné komerce, bytového domu a řadových rodinných domů. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.