Diplomové práce

Letenské divadlo

Bc. Kristýna Pesrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem projektu je zatraktivnění veřejného prostoru pražského Letenského náměstí nahrazením stávající budovy supermarketu adekvátním veřejným prostorem s novou budovou moderní divadelní scény typu Black box theatre.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.