Výstava ateliérových prací

OBYTNÝ DŮM U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ x ROSTOVSKÁ V PRAZE 10

Štěpán Karban

Anotace

Dům se nachází v historické části Vršovic. Tato skutečnost se silně odráží na návrhu, který je hmotovým řešením vcelku formální: přímo navazuje na východně sousedící budovu, a to jak půdorysně, tak v profilu valbovou střechou zakončenou štítem. Poněkud odvážně nerespektuje rovnoběžnost s liniemi vlastní ulice, ale reaguje na protější zakončení bloku, čímž jej svazuje v jeden celek. Toto pootočení taktéž přímo reaguje na zde protékající říčku Botič. Povrchy jsem volil taktéž tradiční, lícové zdivo, okenní rámy z nebarveného dřeva a černě oplechovaná střecha.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA