Závěrečné práce

Ekofarma s ubytováním hostů doplněná o ekologické vzdělávací centrum u Pardubic

Bc. Kamila Hančlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout funkční farmu kombinující živočišnou a rostlinou produkci. Vše na ekologických principech. Farma je doplněná o ubytovací kapacity, které budou sloužit pro prázdninové pobyty nebo školení a kurzy pro zájemce z oblasti ekologického zemědělství. Součástí farmy bude i odbytová část,- restaurace, tržiště- pro širší veřejnost. Farma bude fungovat jako standardní ekocentrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.