Diplomové práce

Rub a líc městského bloku

Bc. Martin Sládek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Důležité je pro mě téma města. Města beze zbytku obytného. Idealizovanou, časem osvědčenou, městskou formou, je blok. Ten má ale právo na to se v čase vyvíjet a přizpůsobovat současným potřebám. Blok má dvě tváře. Rub a líc. Můj přístup k městskému bloku je zevnitř směrem ven. Hlavním težištem zájmu je vnitroblok, jako neformální prostředí, kde odhaluji nejvetší potenciál. Tvorba prostředí je architektura. Tato práce je o architektuře vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.