Diplomové práce

Koncepce revitalizace zámku/pivovaru v Kolíně

Bc. Vojtěch Ertl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh koncepce revitalizace zámku/pivovaru v Kolíně a úprav okolí se zapojením prostoru zámku do organismu města. V navazujícím detailu je navrženo konkrétní využití celého areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.